• Zhongshan xiangming hardware products co. LTD
  • Zhongshan xiangming hardware products co. LTD
  • Zhongshan xiangming hardware products co. LTD

Về chúng tôi

Zhongshan xiangming hardware products co. LTD

Công ty Xiangming áp dụng phương pháp đúc chính xác toàn bộ silica sol, đúc khuôn và các quy trình khác, chuyên sản xuất các vật liệu và sản phẩm đúc chính xác khác nhau. Công ty có thiết bị sản xuất tiên tiến, máy phân tích quang phổ, trung tâm gia công, máy tiện CNC, máy phay CNC, máy mài, bốn chế độ bốn thiết bị định vị đa năng. Các thiết bị...

Thắc mắc

Thắc mắc